Regulamin Korzystania z Platformy e-learningowej Olimpiakos Centrum Kształcenia Kadr Sportowych oraz kursów/szkoleń stacjonarnych

Niniejszy regulamin korzystania z platformy e-learningowej, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z platformy e-learningowej, która należy do Olimpiakos Centrum Kształcenia Kadr Sportowych.

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Użytkownik – osoba korzystająca z platformy e-learningowej.

2. Administrator - podmiot będący właścicielem platformy e-learningowej, w tym

wypadku Olimpiakos Centrum Kształcenia Kadr Sportowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Wóycickiego 3/5

3. Platforma - e-learningowa aplikacja internetowa służąca do nauki w trybie online, w tym przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów itd.

4. Konto użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy e- learningowej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail użytkownika itd.

INFORMACJE OGÓLNE, ZAKRES UŻYTKOWANIA, ZASTRZEŻENIA

1. Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa w terminach wyznaczonych dla danego użytkownika w zależności od liczby i rodzaju zakupionych kursów/szkoleń;

2. Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów e-learningowych po dokonaniu odpowiedniej do danego kursu całości opłaty. Przy zapisach użytkownik wpłaca wpisowe, a całość opłaty za kurs przed rozpoczęciem pobierania lekcji. W przypadku rezygnacji z kursu, kwota wpisowego nie ulega zwrotowi.

3. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga od użytkownika dostępu do sieci

internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową i dodatkowym oprogramowaniem ( ADOBE READER, FLASH PLAYER. JAVA ), niezbędnym do udziału w kursach e-learningowych zamieszczonych na platformie. W celu możliwości dostępu do platformy, użytkownik powinien posiadać aktywny adres

e-mail.

4. Korzystając z platformy, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych

osobowych znajdujących się na jego koncie, oraz otrzymywanie materiałów

promocyjnych i reklamowych, dotyczących szkoleń.

 5. Użytkownik nie ma prawa rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach platformy treści a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania.

 6. Przeznaczeniem niniejszej platformy e-learningowej jest jej wykorzystanie w celach edukacyjnych. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta na platformie e-learningowej tj. swojego loginu i hasła dostępu.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do platformy dla użytkownika w przypadku korzystania z platformy w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności przy udostępnianiu danych dostępowych osobom trzecim a także wykorzystywania informacji znajdujących

się na platformie w sposób mogący spowodować szkodę dla Olimpiakos.

POMOC TECHNICZNA

1. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem

platformy e-learningowej na adres e-mail biuro@olimpiakos.org.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator może wprowadzać zmiany oraz ulepszenia w oprogramowaniu oraz

treści bez konieczności informowania o tym użytkownika. W związku z powyższym

administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do platformy w

celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem

oprogramowania i treści. Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas

wstrzymania świadczenia usługi e-learningowej były jak najmniej uciążliwe dla

użytkownika.

2. Odmowa przyjęcia dokonanych zmian, automatycznie oznacza rezygnację z

korzystania z platformy e-learningowej. W takim przypadku użytkownik zobowiązany jest

niezwłocznie do powiadomienia administratora platformy w celu usunięcia jego konta.

KURSY/SZKOLENIA STACJONARNE

1. W celu zapisania kursant przesyła email zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem wpłaty zadatku (wpisowego) w celu rezerwacji miejsca na kursie/szkoleniu. Kwota ta stanowi część przy regulacji całej należności za edukację. W przypadku rezygnacji z kursu/szkolenia ze strony organizatora całość wpłaconego zadatku jest zwracana kursantowi. W przypadku rezygnacji z kursu/szkolenia ze strony Kursanta całość zadatku (wpisowego) przepada i nie ulega zwrotowi. W przypadku wyrażenia woli ze strony kursanta kwotę zadatku może przeznaczyć na edukację e-learningową, po wcześniejszych ustaleniach z CKKS Olimpiakos.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Opis szkoleń MEN Picture of Administracja Użytkownik Administracja Użytkownik 0 Administracja Użytkownik
Wed, 13 Feb 2013, 09:28 PM